Chúng tôi đang tuyển dụng những vị trí sau

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn yêu thích công việc này

10 Nhân viên Marketing

* 18 - 30 tuổi
* Sức khỏe tốt
* Giao tiếp tốt
* Có phương tiện đi lại

100 Lao Động Phổ Thông

* 18 - 30 tuổi
* Sức khỏe tốt
* Chăm chỉ, chịu khó, có thể làm tăng ca

5 Nhân Viên Bảo Vệ

* 18 - 30 tuổi
* Sức khỏe tốt